Tag: ขนส่งจีนไทย

ขนส่งจีนไทย

ขนส่งจีนไทยมีรายละเอียดต่างกันอย่างไรนะ…?ขนส่งจีนไทยมีรายละเอียดต่างกันอย่างไรนะ…?

เวลาที่สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศนำเข้ามายังประเทศไทยนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้กับการสั่งซื้อคือการที่ผลิตภัณฑ์ที่เราสั่งไปจะส่งกลับมาได้อย่างไรในการขนส่งของแต่ละประเทศจะมีพาหนะที่นำเข้าเหมือนกันดังนี้ เครื่องบิน เรือ รถยนต์ ซึ่งทั้งสามพาหนะนี้ สามารถนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยได้รถยนต์จะใช้บริการกับการขนส่งที่ประเทศอยู่ติดกัน เช่น ประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ราคาในการขนส่งจะไม่สูงมากจนเกินไป เพราะว่าการขนส่งนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พาหนะขนาดใหญ่เหมือนอย่างเครื่องบินหรือเรือ ที่ต้องใช้ต้นทุนมากในการที่จะขนส่งในแต่ละครั้ง ในทางกลับกันเพิ่มสินค้าที่ต้องการจะส่งกลับมีน้ำหนักที่คุ้มค่าต่อการใช้พาหนะอื่น หรือทางรถยนต์ไม่สามารถขนส่งสินค้ากลับมาได้เนื่องจากน้ำหนักสินค้าที่มากจนเกินไป ในการใช้บริการขนส่งที่เป็นเครื่องบินหรือเรือ จะเป็นคำตอบได้มากกว่า เนื่องจากว่าต้นทุนของการขนส่งเครื่องบินหรือเรือนั้น จำเป็นที่จะต้องคำนวณราคาอย่างแม่นยำ ในการพรีออเดอร์สินค้าจากจีน หากไม่ต้องการรีบใช้สินค้ามาก การขนส่งจีนไทยสามารถใช้บริการผ่านทางเรือได้ ระยะในการเดินทางของเรือใช้เวลานานกว่าเครื่องบินการนำเข้าสินค้าจะมีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้น  การส่งแบบเครื่องบินจะมีด้วยกันสองรูปแบบคือการส่งแบบเครื่องบินลงทะเบียนกับการส่งแบบเครื่องบินEMS ถ้าให้เปรียบเทียบจะเหมือนกันกับไปรษณีย์ไทย ที่มีการส่งหลายรูปแบบ การส่งสินค้า แบบลงทะเบียนของเครื่องบินนั้นจะใช้เวลาในการนำเข้าประมาณ 7 ถึง 15วัน