Tag: ชุด ควบคุม ความชื้น

ชุด ควบคุม ความชื้น

อุตสาหกรรมใดบ้างต้องควบคุมความชื้น เลือกชุดควบคุมความชื้น แบบไหนอุตสาหกรรมใดบ้างต้องควบคุมความชื้น เลือกชุดควบคุมความชื้น แบบไหน

รู้หรือไม่ว่า ความชื้นคือตัวการสำคัญที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพสินค้า ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ มีการติดตั้งชุดควบคุมความชื้นหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อจัดการความชื้นให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม เช่น ความชื้นในอากาศสูง มีผลทำให้เกิดเชื้อราในสินค้า เกิดสนิม สร้างความเสียหายให้กับสินค้า เป็นต้น วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า อุตสาหกรรมใดบ้างที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  อุตสาหกรรมที่มีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลป  ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ตาม ที่มีห้องแลป ห้องทดลองสำหรับการวิจัยหรือพัฒนา รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเหล่านั้นมักมีสารเคมีหลากหลายชนิด สารเคมีบางชนิดไม่ควรโดนความชื้น อาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้การวิเคราะห์ การทดลองเกิดการคาดเคลื่อนได้  อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์  อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ควรมีการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคืออุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากการผลิตยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อควบคุมยาหรือเวชภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการควบคุมส่วนผสม การควบคุมวัตถุดิบด้วย  อุตสาหกรรมอาหาร