Tag: อุปกรณ์กู้ภัย

อุปกรณ์กู้ภัย

อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับงานอับอากาศมีอะไรบ้าง  อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับงานอับอากาศมีอะไรบ้าง  

อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มนุษย์เข้าไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้เป็นระยะเวลานานต้องมีการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าอากาศภายในสามารถหายใจได้หรือไม่ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศควรผ่านการอบรมที่อับอากาศและสามารถใช้อุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้อง    อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศมีด้วยกันหลายอย่างยกตัวอย่างเช่น ถังดับเพลิง เปลกู้ภัย เชือกโรยตัวหรืออุปกรณ์สำหรับโรยตัว เครื่องช่วยหายใจ SCBA ไตรพอดสามขา เป็นต้น   เครื่องช่วยหายใจ SCBA-Self Contained Breathing Apparatus หรือเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (CABA) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เพื่อให้สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีในบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพในทันที มักจะใช้ในการดับเพลิงและการทำงานในที่อับอากาศหรือการทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศน้อยเป็นอุปกรณ์กู้ภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศที่มีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นต้องมี โดยทั่วไปแล้วเครื่องช่วยหายใจ SCBA มีด้วยกัน 3 ส่วนประกอบหลักคือ ถังแรงดันสูง ตัวควบคุมแรงดันและการเชื่อมต่อการหายใจเข้า  เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจ หรือ